Studiematerial om vaccinering mot covid-19

Studiematerialet Skydda dig själv och andra handlar om vaccinering mot covid-19. Hans Fredlund, tidigare smittskyddsläkare, ger svar på de vanligaste frågorna om vaccinationen. Det finns också förslag på frågor att diskutera och länkar till mer information.

Studiematerialet Skydda dig själv och andra kan till exempel användas i undervisning inom Svenska för invandrare (SFI), vuxenutbildning och i studiecirklar.

Materialet har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län. Regionen ansvarar för vaccineringen och Länsstyrelsen ska stödja regionen i detta uppdrag.

Så använder du materialet

 1. Titta på filmen.
 2. Diskutera och reflektera.
 3. Har du fler frågor? Här hittar du mer information.

1. Titta på filmen

Filmen ger svar på några vanliga frågor om vaccination mot covid-19 som personer som är nya i Sverige kan ha om vaccineringen.

Tidigare smittskydsläkare Hans Fredlund svarar på frågorna. Helena Sundberg, Region Örebro län, ställer frågorna. I sitt arbeta möter Helena människor som är nya i Sverige. Frågorna Helena ställer till Hans har hon samlat in från de människor hon mött.

Filmen är textad till svenska, arabiska och somaliska.

2. Diskutera och reflektera

Förslag på frågor att diskutera och prata om efter att du/ni sett filmen.

 • Vad tyckte du om filmen?
 • Finns det frågor som du inte fått svar på?
 • Är du orolig för att bli sjuk av vaccinet?
 • Om du är osäker på att vaccinera dig. Varför är du det?
 • Hur kan du hjälpa till att sprida informationen om vaccineringen?

 1. Om man är frisk och ung – är det inte bättre då att få covid-19 än att vaccinera sig?
  Svar: Den som blir sjuk vet inte hur sjuk hen blir. De flesta gamla blir svårt sjuka. Det finns även unga som blir svårt sjuka. Dessutom kan man smitta andra när man är sjuk. Blir man vaccinerad skyddar man istället dem som är runt omkring sig. Det är bättre.
 2. Vad händer om vi inte vaccinerar oss?
  Svar: Det är viktigt att vaccinera sig för att inte bli sjuk och för att inte smitta andra. Vi vet inte vem som blir svårt sjuk och dör, vi vill skydda alla. Därför ska man vaccinera sig.
 3. Det finns mycket olika information om vaccinet från olika länder. Media och läkare säger olika saker. Hur ska man kunna lita på att det som sägs här i Sverige är sant?
  Svar: Det ser olika ut i olika länder med olika regelverk. Man får följa de regler som finns där man befinner sig. I Sverige bör man följa de regler som sjukvården ger och som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ger.
 4. Varför är vissa vaccin godkända och andra inte? Är det pengar eller politik det handlar om?
  Svar: De vacciner som finns mot covid-19 är alldeles nya och olika vaccinfabriker har producerat vaccinerna och de är prövade på olika sätt. Varje land eller grupper av länder tar beslut om man godkänner vaccinerna eller inte. Vi följer EU:s godkännande av vaccinerna. Där är det några av vaccinerna som blivit godkända och några är på gång att bli godkända, som ansöker om att bli godkänd. Det har tagit olika lång tid för olika företag att tillverka vaccinerna.
 5. Kan det vara farligt att vaccinera sig? I så fall vad kan man få för problem?
  Svar: Det är inte farligt att vaccinera sig, men det kan vara farligt att inte vaccinera sig. De vanligaste problemen efter vaccination är att man får feber, ofta någon dag och man kan bli trött. Några farliga eller svåra symptom har vi inte sett. Det går rykten om att man kan bli steril, det vill säga inte kunna få barn efter en vaccination, men det har vi inte sett någonting av.
 6. Varför vaccineras inte barn?
  Svar: Barn blir oftast inte sjuka, eller blir väldigt lindrigt sjuka. Barn verkar inte sprida infektionen så mycket heller. Därför vaccineras inte barn.
 7. Kostar det något att vaccinera sig?
  Svar: Nej, det är gratis att vaccinera sig mot covid-19
 8. Varför väljer du att vaccinera dig?
  Svar: Genom att vaccinera mig så skyddar jag mig själv mot sjukdomen och min omgivning. Jag vill inte smitta någon annan och jag vill inte själv bli sjuk. Jag är 68 år och får lov att vänta lite på vaccinationen eftersom de äldsta vaccineras först. När det blir min tur ska jag självklart vaccinera mig.
 9. Om man har haft covid-19 eller har antikroppar, behöver man vaccinera sig då?
  Svar: Det där är en fråga som diskuteras. Det man kan säga nu är att det inte är bråttom att vaccinera sig utan man ska låta dem som inte varit sjuka komma före att vaccinera sig. Det är sannolikt bra att vaccinera sig, men man kan göra det lite senare. Den här pandemin med covid-19 är ny för oss alla och det finns många frågor som vi inte vet svaret på, men en sak vet jag – det är viktigt och bra att vaccinera sig.

3. Har du fler frågor? Här hittar du mer information

Fakta om vaccinering mot covid-19 finns på flera webbsidor. Använd fakta från svenska myndigheter, till exempel Folkhälsomyndigheten.se och 1177.se. Där hittar du översatt material till flera olika språk.

Alla frågor har inte ett svar. Information om covid-19 och vaccineringen mot sjukdomen kan ändras snabbt.

Information på flera språk via telefon

Få information om coronaviruset på flera språk via telefon. Information ges på språken svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari,
tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Ring telefonnummer 08-123 680 00
Öppet vardagar klockan 9–15.

Bli inte lurad – varning för bedragare

Att vaccinera sig är gratis. Om någon vill ha pengar för att vaccinera dig mot covid-19 är det någon som vill lura dig. Ge aldrig dina inloggningsuppgifter eller lösenord till någon annan, särskilt inte via internet eller telefon.

Informationsblad om bedrägeri på svenska, engelska, arabiska, somaliska och spanska från Polisen.

Bedrägeri | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Josefine Eklund

Projektledare Länsstyrelsen

Telefon 010-2248430

Helena Sundberg

Projektsamordnare Region Örebro län