Sommar och covid-19

Behöver du eller din verksamhet hjälp med hur ni kan kommunicera inför sommaren? Här finns material som är fritt att ladda ner och använda. Här finns också länkar till nationella myndigheter om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller i sommar.

Rekommendationer, råd och restriktioner

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns samlad information om vad som gäller vid bland annat badplatser, resor, hotell, vandrarhem, campingar, friluftsliv, restaurang- och kafébesök.

Sommar covid-19 (Krisinformation) länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens har samlad information kring covid-19 och olika sommaraktiviteter.

Sommar och covid 19 (Folkhälsomyndigheten) länk till annan webbplats

Information till verksamhetsutövare

Råd, tips och exempel till dig som verksamhetsutövare för att minska spridningen av covid-19. Informationen kommer från flera nationella myndigheter, däribland Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare (MSB) länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information och allmänna råd till verksamheter.

Information till verksamheter om covid-19 (Folkhälsomyndigheten) länk till annan webbplats

När många är ute naturen

Om du är verksamhetsutövare och vill sprida kunskap om hur vi tar hand om varandra och naturen i sommar kan du använda informationsmaterial från Naturvårdsverket.

Till dig som sprider kunskap om hur vi tar hand om varandra och naturen i sommar länk till annan webbplats

På grund av rådande situation är det fler än vanligt som rör sig ute i naturen. Här finns länk till mer information om vad som är bra att tänka på när man är ute i skog och mark.

Ta hand om varandra och naturen (Naturvårdsverket) länk till annan webbplats

Affischer till utomhusmiljöer

Affischer om att hålla avstånd

Här finns affischer om att hålla avstånd i parker, badplatser och andra områden där många samlas under sommaren.

Affischerna har budskapet "Att hålla avstånd är att visa omtanke" som ges på språken svenska, engelska, arabiska och somaliska. Affischerna är fria att ladda ner och använda.

Sommaraffischer med budskap att hålla avstånd A4PDF

Sommaraffischer med budskap att hålla avstånd A3PDF

Affischer om att hålla avstånd inför hösten

Du kan också ladda ner affischer om att hålla avstånd när höstterminen börjar och semestrarna är slut. Affischerna finns både för inomhus- och utomhusmiljöer.

Höst och covid-19

Annonser med sommarbudskap från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram annonser som kan användas av myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag.

Annonser för storbildstavlor med sommarbudskap (MSB)länk till annan webbplats

Kontakt