Publiktak på 8 personer

Smittspridningen är fortsatt hög i länet. I Örebro län gäller ett publiktak på åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det enda undantaget är begravningar där 20 personer tillåts närvara. Beslutet gäller tills vidare.

Publiktak på 8 personer personer i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat om en publikgräns på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet. Beslutet träder i kraft den 24 november och gäller tills vidare. Länsstyrelsens tidigare beslut om publiktak på 50 personer gäller alltså inte längre.

Länsstyrelsen i Örebro läns beslut den 23 november om föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningarPDF

18 FS 2020:5 Om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av covid-19PDF

Frågor och svar om publiktaket på 8 personer

Ja, beslutet gäller alla kommuner i länet.

Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas:

  • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  • sammankomster som hålls för religionsutövning
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

Som offentliga tillställningar räknas:

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  • danstillställningar
  • tivolinöjen och festtåg
  • marknader och mässor
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Beslutet gäller från och med den 24 november och tills vidare.

Om en konsert eller föreställning hålls på ett serveringsställe så får det max vara åtta personer i lokalen. Det så kallade "trubadurundantaget" är borttaget från och med den 24 november.

Nej, även utomhus. Ordningslagen gör ingen skillnad på sammankomster/tillställningar som hålls inomhus respektive utomhus.

Det är olika lagstiftningar. Det Länsstyrelsen i Örebro län har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte hur många gäster en restaurang har. Dock gäller publiktaket på åtta personer vid konserter och föreställningar på serveringsställen.

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet, det räknas inte som en allmän sammankomst utan en enskild sammankomst.

Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Polismyndigheten kontrollerar efterlevnaden av ordningslagen och föreskrifter beslutade med stöd av ordningslagen.

Få notis via e-post när sidan uppdateras

Hantera prenumeration

Kontakt