Minska smittspridningen på restauranger och i butiker

Har du en restaurang, butik eller annan typ av verksamhet där du behöver informera om att hålla avstånd för att minska smittspridningen av covid-19? Här kan du ladda ner affischer och filmer för digitala skyltar med information om att hålla avstånd.

Här finns också information till dig som har restaurang – om avstånd vid möblering, regler och kommunens tillsyn.

Informationsskyltar om att hålla avstånd

På skyltarna visas en kort film med budskapet ”Att hålla avstånd är att visa omtanke”. Budskapet ges på åtta språk, svenska, pashto, dari, arabiska, albanska, ryska, polska och somaliska. Materialet är framtaget av Länsstyrelserna, MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Om du vill använda affischer eller filmer till digitala skyltar kan du ladda ner dem nedan.

bild på affisch, text på olika språk. Håll avstånd visa hänsyn

Länkar till mer material på olika språk om att minska smittspridning hittar du här:

Kommunicera om smittspridning på andra språk

Tillsyn av restauranger, uteserveringar, barer och caféer

För att förhindra smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om regler som alla restauranger, caféer och andra verksamheter som serverar mat och dryck ska följa.

Kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, uteserveringar och liknande, för att se till att reglerna följs. Om stora brister upptäcks vid tillsynen kan dessa anmälas till smittskyddsläkaren som i sin tur kan besluta om åtgärder. Till exempel att stänga en restaurang till dess bristerna är åtgärdade.

Möbleringsskiss för restauranger i Örebro län

Om du undrar vilka avstånd som gäller mellan bord och stolar på restauranger, uteserveringar, barer och caféer i Örebro län kan ta hjälp av nedan möbleringsskiss.

Möbleringsskiss restaurang/uteservering/bar/café (pdf)PDF

Skissen har tagits fram av Örebro kommun i samarbete med Smittskyddet vid Region Örebro län och i samverkan med Länsstyrelsen.

Om du har frågor om tillsyn av restauranger kan du kontakta din kommun.

Regler för att förhindra smittspridning på restauranger

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på bland annat restauranger och caféer. Läs mer om vad föreskrifterna innebär på Sveriges kommun och regioners webbplats.

Regler för restauranger, barer och caféer (Sveriges kommuner och regioner, SKR)länk till annan webbplats

Kontakt