Minska smittspridningen på restauranger och i butiker

Har du en restaurang, butik eller annan typ av verksamhet där du behöver informera om att hålla avstånd för att minska smittspridningen av covid-19? Här kan du ladda ner affischer och filmer för digitala skyltar med information om att hålla avstånd.

Här finns också information till dig som har restaurang – om avstånd vid möblering, regler och kommunens tillsyn.

Informationsskyltar om att hålla avstånd

På skyltarna visas en kort film med budskapet ”Att hålla avstånd är att visa omtanke”. Budskapet ges på åtta språk, svenska, pashto, dari, arabiska, albanska, ryska, polska och somaliska. Materialet är framtaget av Länsstyrelserna, MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Om du vill använda affischer eller filmer till digitala skyltar kan du ladda ner dem nedan.

bild på affisch, text på olika språk. Håll avstånd visa hänsyn

Länkar till mer material på olika språk om att minska smittspridning hittar du här:

Kommunicera om smittspridning på andra språk

Tillsyn av serveringsställen

För att förhindra smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om regler som alla restauranger, caféer och andra verksamheter som serverar mat och dryck ska följa.

Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Lagen innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Möbleringsskiss för restauranger i Örebro län

Om du undrar vilka avstånd som gäller mellan bord och stolar på restauranger, uteserveringar, barer och caféer i Örebro län kan ta hjälp av nedan möbleringsskiss.

Möbleringsskiss restaurang/uteservering/bar/café (pdf)PDF

Skissen har tagits fram av Örebro kommun i samarbete med Smittskyddet vid Region Örebro län och i samverkan med Länsstyrelsen.

Vad privatpersoner kan göra för att undvika trängsel

Om du som privatperson besöker ett serveringställe med många gäster, välj ett annat ställe eller en annan tid när det är färre gäster.

Om du upplever att riktlinjerna inte följs, kontakta i första hand den aktör som ansvarar för verksamheten eller området. Du kan också kontakta den kommun där serveringsstället finns.

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen gäller till den 31 december 2020.

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt