Kommunicera på andra språk

Har du eller din organisation ett behov av att kommunicera med människor som har andra modersmål än svenska? Här finns samlad information på olika språk om smittspridning och hur du skyddar dig själv och andra mot covid-19.

Tillsammans med länets aktörer kommunicerar vi med stöd av tillförlitliga källor som till exempel:

  • Folkhälsomyndigheten
  • Region Örebro län (Regionens smittskyddsenhet)
  • 11313
  • 1177
  • Krisinformation.se
  • Regeringen

Information på andra språk

Information om smittspridning och hur du skyddar dig själv och andra mot covid-19.

Affischer om att hålla avstånd

Länsstyrelsen har tagit fram affischer om att hålla avstånd i parker, badplatser och andra områden där många samlas under sommaren.

Affischerna har budskapet "Att hålla avstånd är att visa omtanke" som ges på språken svenska, engelska, arabiska och somaliska. Affischerna är fria att ladda ner och använda.

Sommaraffischer med budskap att hålla avstånd A4länk till annan webbplats

Sommaraffischer med budskap att hålla avstånd A3länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Information på 24 språk om hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning. Här finns även information på minoritetsspråken.

Skydda dig och andra från smittspridning på olika språk (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Krisinformation.se

Krisinformation.se har samlat länkar till myndigheternas information på 25 olika språk om covid-19 och hur man skyddar sig från smittspridning.

Andra språk/other languages (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Region Stockholms telefonlinje med information på andra språk

Ring för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset på sitt eget språk.

Telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrundlänk till annan webbplats

1177 (Region Örebro län)

1177 har samlat länkar till information på 26 olika språk. Samt information på lättläst svenska. Det finns även filmer på somaliska, arabiska och persiska.

Covid-19 – other languages (1177, Region Örebro län)länk till annan webbplats

Informationssverige.se

På informationssverige.se finns filmer på olika språk med information om covid-19. Sidan uppdateras kontinuerligt med nya språk och nya ämnen.

Filmer (informationssverige.se)länk till annan webbplats

Region Örebro län

Region Örebro län har informationsmaterial som är fritt för användning. Främst information på svenska men också arabiska, somaliska, persiska och teckenspråk.

Informationsmaterial, covid-19 (Region Örebro län)länk till annan webbplats

Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund har inspelade filmer där ledare för olika trossamfund berättar om viruset på nio olika språk.

Trossamfundsledare talar om covid-19 (Myndigheten för stöd till trossamfund)länk till annan webbplats

Information på lättläst svenska och teckenspråk

Myndigheten för delaktighet har en samlat tillgänglig information. Här finns information på lättläst svenska och teckenspråk. Det finns även olika typer av teckenkartor och samtalskartor.

Tillgänglig information om covid-19 och corona (Myndigheten för delaktighet)länk till annan webbplats

Kontakt