Information till företagare med anledning av covid-19

Situationen kring covid-19 innebär påfrestningar för många företag i Örebro län. Här hittar du som är företagare information om Länsstyrelsens lättnader och länkar till mer stöd och information för att hantera situationen.

Informationsskyltar till butiker och restauranger

Har du en butik, restaurang eller annan typ av verksamhet där du behöver informera om att hålla avstånd? Här kan du ladda ner affischer och filmer för digitala skyltar med information om att hålla avstånd för att minska smittspridningen av covid-19. Informationen ges på flera språk.

Informationsskyltar om att hålla avstånd

Stöd för utveckling av små livsmedelsföretag

Ansök om stöd för att skapa nya möjligheter för ditt livsmedelsföretag. Stödet är tänkt att stimulera, stötta och ta till vara på företagets kreativitet under pandemin med covid-19. Det ska också bidra till starkare livsmedelsföretag i Örebro län.

Stöd för utveckling av små livsmedelsföretag

Länsstyrelsens åtgärder för företag

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. För att underlätta för företagen har landshövdingen fattat beslut om ett antal åtgärder för företag. Det kan komma ytterligare åtgärder.

Dessa åtgärder är beslutade:

  • Handläggning av stödutbetalningar till företag påskyndas, bland annat inom Landsbygdsprogrammet, Klimatklivet, kulturmiljö och bostadsstöd.

  • Betalning till Länsstyrelsens leverantörer påskyndas.

  • Vi skjuter upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga. Vi tar hänsyn till smittspridning och riskgrupper.

  • Vi avvaktar med att ta ut avgifter för tillstånd och tillsyn.

  • Vi prioriterar ärenden som rör utökning i produktion och nya verksamheter. Vi meddelar de sökande om prioriteringen och när de kan förväntas få beslut.

  • Mer tid ges till kompletteringar i prövningar av miljöfarlig verksamhet. Det går bra att skicka in rapporter som inte är kompletta och sedan rapportera i efterhand.

  • Vi underlättar för entreprenörer inom naturturismen. Vi ser över om vi kan tidigarelägga upphandlingar för att genomföra skötseluppdrag, hänvisar guidningsförfrågningar till entreprenörerna och arbetar för att få fler att ”hemestra” och besöka våra naturområden, som exempelvis Tiveden under en förlängd säsong. Det vill säga förlänga säsongen i högre utsträckning till även vår och höst.

Läs beslutet i sin helhet

Beslut om åtgärder som riktar sig till näringslivet

Region Örebro läns åtgärder och stöd

Med anledning av covid-19 samverkar Länsstyrelsen i Örebro län med regionen för att hantera frågor som rör länets företag. Vi för en kontinuerlig dialog tillsammans med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder som ska underlätta för företagen.

Stöd för omställning via Region Örebro län

Region Örebro län erbjuder företag inom bland annat det kulturella och kreativa området stöd för omställning.

Omställningscheck och mikrostöd (Region Örebro län)länk till annan webbplats

Företagsjour via Region Örebro län

Region Örebro län har öppnat upp en företagsjour för företag som drabbats av coronavirusets effekter.

Mer information om företagsjouren:

Näringsliv och innovationer (Region Örebro län)länk till annan webbplats

Stöd på verksamt.se för företag i Örebro län

Du som bor i Örebro län och driver ett företag kan få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser på verksamt.se.

Information till företagare i Örebro län (verksamt.se)länk till annan webbplats

Information till lantbruks- och landsbygdsföretag

Förlängning av projekt- och företagsstöd

Behöver du förlänga ditt projekt- eller företagsstöd? Hör av dig till oss på Länsstyrelsen så hjälper vi dig. Skicka e-post till oss på rebecca.almgren@lansstyrelsen.se eller ring 010-224 80 00 och fråga efter den handläggare du har på ditt beslut om stöd eller en tillgänglig handläggare inom landsbygdsprogrammet.

Behöver du arbetskraft?

Många företag har tvingats varsla eller permittera personal i coronavirusets spår. Samtidigt går lantbruksföretagen nu in i en av de mest hektiska säsongerna och behovet av arbetskraft är stort.

Du som står inför utmaningen att hitta medarbetare inför säsongen kan lägga upp en gratis annons på webbplatsen Gröna Jobb eller kontakta den arbetsförmedlare som ansvarar för projektet Mer mat – fler jobb i din region.

Lägg upp annons för att hitta arbetskraft (Gröna jobb)länk till annan webbplats

Arbetsförmedlingen hjälper till att söka arbetskraft via Mer mat – fler jobb (Lantbrukarnas riksförbund)länk till annan webbplats

God beredskap

LRF har sammanställt några punkter som är bra att tänka på för att ha en god beredskap. Ta del av råden på LRF:s webbplats.

Är din beredskap god (Lantbrukarnas riksförbund, LRF)länk till annan webbplats

Avstämningar med aktörer inom lantbruket

Vi har regelbundna möten tillsammans med representanter för länets lantbruk, bland annat LRF, Växa Sverige, Hushållningssällskapet och slakterinäringen. Tillsammans följer vi upp coronapandemin effekter på lantbrukets förutsättningar. Vi identifierar även insatser som kan underlätta för lantbruken. Det kan exempelvis röra sig om att föreslå ändringar i regelverk till Jordbruksverket.

Enligt aktörerna är läget relativt lugnt med få rapporter om personer som insjuknat. De flesta gårdarna är väl förberedda och har en kontinuitetsplan. Avsättning till slakterier och mejerier fungerar bra. Lite störningar har rapporterats vad gäller leveranser av reservdelar. Lokala producenter som säljer till restauranger har det svårare med avsättning, men REKO-ringarna har istället ökat sin efterfrågan. En stor förändring ses i de offentliga köken med minskade inköp till följd av skolornas distansundervisning och hög sjukfrånvaro.


Fyll i dina synpunkter i fältet och skicka in.

Regeringens åtgärder för företagare

På regeringens webbsida för företagare finns information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet:

För företagare med anledning av covid-19 länk till annan webbplats

Information från andra myndigheter

Tillväxtverket
Tillväxtverket har information om korttidsarbete, en åtgärd som syftar till att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Information om korttidsarbetelänk till annan webbplats

Skatteverket
Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Mer information om vad som gäller finns på Skatteverkets webbplats.

Information om anstånd med skattebetalninglänk till annan webbplats

Försäkringskassan
Regeringen har föreslagit att karensavdraget slopas tillfälligt, att kravet på läkarintyg under den första delen av en sjukskrivning slopas och att staten tar över alla sjuklönekostnader under april och maj.

Coronaviruset - det här gäller (Försäkringskassan)länk till annan webbplats

Almi
Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis information med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Sveriges riksbank
För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av spridningen av covid-19 har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Mer information om Riksbankens beslutlänk till annan webbplats

Jordbruksverket
Jordbruksverket har samlat frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör Jordbruksverkets verksamhet.

Frågor och svar hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har samlat information om personalomställning med anledning av coronaviruset.

Arbetsförmedlingen.selänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverket
Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och du som arbetsgivare behöver undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i just din verksamhet.

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömninglänk till annan webbplats

Kontakt