Sittande barn

Information till dig som möter barn och unga

Många barn och unga påverkas av informationen om covid-19 och en förändrad vardag. För vissa barn innebär mer tid hemma också en ökad otrygghet. Här samlar vi information och länkar till dig som möter barn och unga.

Prata med barn och unga om covid-19

Covid-19 kan väcka mycket tankar, känslor och oro hos barn. Nedan finns en sammanställning med länkar till organisationer med särskild expertis på barn och unga och deras tips på hur du kan prata med dem om covid-19.

Barnens rätt i samhället

Tips och råd till vuxna om att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll.

Att prata med barn om coronaviruset (Barnens rätt i samhället)länk till annan webbplats

Rädda Barnen

Psykologer på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling ger sin syn på hur du som vuxen kan prata med barn om Coronaviruset och det som händer i samhället just nu.

Så pratar du med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

Rädda Barnens barnpsykologer ger råd till barn och vuxna om hur man får den förändrade vardagen att fungera och hur man minskar oron i samband med corona.

Tips och råd om corona (Rädda barnen) länk till annan webbplats

Ge stöd till barn där hemmet är en otrygg plats

Den situation som just nu råder där flera av oss arbetar hemma, studerar på distans eller kanske till och med sitter i karantän kan innebära mer tid till trevlig samvaro med nära och kära. Men så är det inte för alla. För många barn och unga är hemmet en otrygg plats där deras rättigheter kränks.

Vi behöver mer än någonsin ta ett gemensamt ansvar för att stötta och upptäcka utsatta barn och unga. Det är bra om vi alla tänker på att

  • Vara extra uppmärksam.
  • Skapa kontakt. Om du känner att du inte kan få kontakt med barnet via vanliga kontaktvägar – var kreativ och hitta alternativa kontaktvägar, men tänk på att kontakten ska vara formellt korrekt. Var noga med att ta kontakt med barn och unga som inte är i skolan.
  • Visa att du bryr dig. Fråga hur barnet mår och hur det har det, visa att du finns där.
  • Våga vara den som gör något. Misstänker du att ett barn har det jobbigt - våga vara den som gör något! Om du som arbetar med barn känner oro för att ett barn far illa har du en lagstadgad plikt att kontakta socialtjänsten och göra en orosanmälan.

Uppdrag Psykisk ohälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider anpassat till ungdomar i åldern 12-25 år. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) står bakom Uppdrag Psykisk ohälsa.

Psykisk hälsa i kristid (Uppdag Psykisk ohälsa)länk till annan webbplats

Rädda Barnen

Rädda Barnens barnpsykologer ger råd till barn som känner oro i samband med corona.

Bra att känna till om du är orolig för coronalänk till annan webbplats

Krisinformation.se

På Krisinformation.se finns en lista med länkar till sidor med information riktad till barn och unga.

Barn och föräldrar (Krisinformation.se) länk till annan webbplats

1177

På 1177 Region Örebro län hittar du tips och råd om att vara hemma mycket, och om vad du kan göra om du är orolig. 

För barn: Om corona länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har vi samlat information som kan vara bra att känna till för dig som är barn eller ungdom.

Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom länk till annan webbplats


Nedan finns olika stödverksamheter som barn och unga själva kan kontakta.

Stöd till killar och tjejer

Örebro Tjejjour
Tjejjour som svarar på frågor, lyssnar och stöttar.

Tjejjouren Örebrolänk till annan webbplats

Tjejzonen
Tjejzonen är en stödorganisation för tjejer mellan 10 och 25 år.

Chatt (Tjejzonen)länk till annan webbplats

Killfrågor
Stödjour för killar.
Kontakta via telefon 08-17 82 00 eller besök webbplatsen:

Killfrågorlänk till annan webbplats

Stöd till personer som utsätts för hedersrelaterat våld

Tjejers rätt i samhället, TRIS
För personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
Kontakta via jourtelefon 0774–40 66 00 eller besök webbplatsen:

Jourverksamhet (TRIS)länk till annan webbplats

Föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime, (GAPF)
Kontakt via e-post stodjour@gapf.se, telefon dagtid 08-711 60 32, övrig tid 070-000 93 28 eller via chatten:

Chatta med oss (GAPF)länk till annan webbplats

Stöd till barn och unga med oro

Trygga Barnen
Chattforum vid olika typer av oro för barn och unga upp till 25 år.
Kontakt via telefon 070-47 77 910 eller webben

Chatt (Trygga Barnen)länk till annan webbplats

Barnens rätt i samhället (BRIS)
För barn och unga under 18 år som behöver prata med kurator. Kontakt via telefon 116 111 eller webben

Barnens rätt i samhället, BRIS länk till annan webbplats

Unga relationer
Stöd och information till dig som är under 20 år och som kommer i kontakt med utsatthet (Unga relationer)

Ungas relationerlänk till annan webbplats

UMO
Ungdomsmottagning på nätet (alla Sveriges regioner)

Fråga UMOlänk till annan webbplats

Självmordslinjen
Telefon 90 101

Stöd till barn med föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom

Maskrosbarn
Maskrosbarn finns till för barn och unga som har en förälder som dricker för mycket, tar droger, mår psykisk dåligt eller utsätter barn och unga för psykiskt eller fysiskt våld.

Maskrosbarnlänk till annan webbplats

IQ Tonårsparlören
Länkar till organisationer som ger stöd till unga (och vuxna) om alkoholfrågor.

Bra kontakter och mer info (IQ Tonårspalören)länk till annan webbplats

Alkohollinjen, Beroendecentrum, Stockholm
För unga som funderar över sina eller andras alkoholvanor.
Kontakt via telefon: 020–844 448länk till annan webbplats

Stöd till barn och unga som utsätts för övergrepp på nätet

ECPAT
Hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL för barn och unga under 18 år.

Stödlinje (ECPAT)länk till annan webbplats

Kontakta socialtjänsten

Kontakta socialtjänsten i din kommun för att fråga om råd eller göra en anmälan om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa. Kontaktuppgifter till socialtjänsten i din kommun kan du hämta på

Vid akuta lägen eller utanför kontorstid, ring 112.

Mer information hos andra myndigheter och organisationer

Skolverket
Information om skolans ansvar för barn som far illa.

Skolans ansvar för barn som far illa (Skolverket)länk till annan webbplats

Mer information om hedersförtryck

Hedersförtryck.se
Råd och konsultation kring hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Stödtelefon: 010-223 57 60.

Hedersförtryck.selänk till annan webbplats

Tjejers rätt i samhället
Jourtelefon för dig som är yrkesverksam och behöver råd och stöd kring hedersrelaterat våld och förtryck. Jourtelefon: 0774–40 66 00.

Tjejers rätt i samhället (TRIS)länk till annan webbplats

Broschyren Hjälp till hjälp – när hemmet är en otrygg plats

Omslag för Hjälp till hjälp - om hemmet är en otrygg plats

Informationen här ovan finns i en broschyr som du kan ladda ner, sprida och använda i ditt arbete.

Broschyren Hjälp till Hjälp - när hemmet är en otrygg plats (pdf)PDF

Kontakt