Covid-19

Person som tvättar händerna med mycket tvål

Länsstyrelsen i Örebro län arbetar tillsammans med kommunerna, Region Örebro län och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Här samlar vi vår information med anledning av spridningen av covid-19.

Sidan uppdaterades senast den 30 mars 2020

Länsstyrelsens roll i arbetet

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå.

Länsstyrelsens roll i arbetet med covid-19

Information till företagare

Läs om åtgärder för företag och hitta länkar till stöd och information för att hantera situationen med anledning av covid-19.

Information till företagare med anledning av covid-19

Landshövdingens veckobrev

Tre kriser på samma gång och många digitala möten

Ingen av oss har upplevt något liknande den Coronakris som vi just nu är mitt inne i. Under svininfluensan 2009 var vi rädda för för sjukdomen. Under finanskrisen 2008 var vi rädda för att mista jobbet och för den ekonomiska nedgången. Coronakrisen innehåller båda dessa oroshärdar. Till detta dessutom ytterligare en påfrestning i form av social isolering som drabbar många.

Fortsätt läsa i veckobrevet:

Veckobrev v.13 – Tre kriser på samma gång och många digitala möten

Tidigare veckobrev

Veckobrev v.12 – Coronaviruset dominerar veckan

Veckobrev v.11 – Covid-19 breder ut sig

Frågor om sjukdomen och smittspridning

Har du allmänna frågor om coronaviruset covid-19 kan du besöka Folkhälsomyndighetens webbplats där det bland annat finns frågor och svar om viruset och smittspridning. Du kan också besöka 1177:s webbplats eller ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Covid-19 (1177 Vårdguiden, Region Örebro län)länk till annan webbplats

Senaste rekommendationerna från Region Örebro län hittar du via 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats.

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symptom som påminner om förkylning eller influensa. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Även om du själv eller ett barn har lindriga symtom, ska du undvika att träffa andra som kan bli svårt sjuka.

Generella tips på hur du undviker smitta hittar du på 1177länk till annan webbplats.

Tvätta händerna på rätt sätt

Nationella beslut och rekommendationer från myndigheter

Alla beslut som regeringen fattar hittar du på Regeringskansliets webbplats:

Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset (Regeringskansliet)länk till annan webbplats

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 deltagare.

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Därför behöver alla också tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inrikes verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Tänk över om resan verkligen är nödvändig (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Riksdagen har beslutat om en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Den nya lagen ger även regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

I båda fallen gäller dock att berörda huvudmän fortfarande måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid (Sveriges riksdag)länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också lärosäten, yrkeshögskolan och komvux.

Lärosäten och gymnasieskolor uppmanas att driva distansutbildning (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Med anledning av den omfattande spridningen av covid-19 och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Avrådan för alla länder (Regeringskansliet)länk till annan webbplats

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder.

Spridningen av covid-19 är en pandemi (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten.se hittar du frågor och svar om coronaviruset, information om smittspridning, råd, aktuell statistik med mera.

Frågor och svar om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Region Örebro län

Regionalt är det Region Örebro län som ansvarar för smittskydd och vårdhygien. På Region Örebro läns webbplats hittar du information till allmänheten med anledning av det nya coronaviruset.

Information till allmänheten om covid-19 (Region Örebro län)länk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseravrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Information om UD:s arbete med anledning av covid-19 (Regeringskansliet)länk till annan webbplats

Krisinformation.se

På Krisinformation.se hittar du samlad information om covid-19 från ansvariga myndigheter.

Myndigheterna om covid-19 (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Kontakt