Covid-19

Länsstyrelsen i Örebro län arbetar tillsammans med kommunerna, Region Örebro län och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Här samlar vi vår information med anledning av covid-19.

Höst och covid-19

Behöver du eller din verksamhet hjälp med hur ni kan kommunicera när höstterminen börjar och semestrarna är slut? Här finns affischer som är fria att ladda ned och använda.

Höst och covid-19

Sommar och covid-19

Behöver du eller din verksamhet hjälp med hur ni kan kommunicera inför sommaren? Här finns material som är fritt att ladda ner och använda. Här finns också länkar till nationella myndigheter om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller i sommar.

Sommar och covid-19

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet som söks av hyresvärden i efterhand. Stödet går att söka till och med den 31 augusti.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Lagen innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Informationsskyltar till butiker och restauranger

Har du en butik, restaurang eller annan typ av verksamhet där du behöver informera om att hålla avstånd? Här kan du ladda ner affischer och filmer för digitala skyltar med information om att hålla avstånd för att minska smittspridningen av covid-19. Informationen ges på flera språk.

Minska smittspridningen på restauranger och i butiker

Provtagning inom samhällsviktig verksamhet

Nu pågår provtagning av covid-19 för att utesluta smitta hos personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Länsstyrelsen i Örebro län stödjer Region Örebro län med att identifiera och prioritera vilka samhällsviktiga verksamheter som är aktuella för provtagningen. Region Örebro län genomför provtagningen..

Provtagning inom samhällsviktig verksamhet

Kommunicera om smittspridning på andra språk

Har du eller din organisation ett behov av att kommunicera med människor som har andra modersmål än svenska? Här finns samlad information på olika språk om smittspridning och hur du skyddar dig själv och andra mot covid-19.

Kommunicera på andra språk

Information till företagare

Läs om åtgärder för företag och hitta länkar till stöd och information för att hantera situationen med anledning av covid-19.

Information till företagare med anledning av covid-19

Hjälpa till som frivillig

Det är många som erbjuder sin hjälp för att stötta med anledning av covid-19. På den här sidan samlar vi information om organisationer i länet som du kan kontakta för att hjälpa till.

Hjälpa till som frivillig

Information till dig som möter barn och unga

Många barn och unga påverkas av informationen om covid-19 och en förändrad vardag. För vissa barn innebär mer tid hemma också en ökad otrygghet. Här samlar vi information och länkar till dig som möter barn och unga.

Information till dig som möter barn och unga

Landshövding Maria Larssons nyhetsbrev

I nyhetsbreven från Maria Larsson får du veta mer om landshövdingens arbete i länet. Coronapandemin och dess konsekvenser har präglat landshövdingens arbete de senaste månaderna.

Landshövdingens veckobrev

Nationella beslut från regeringen

Alla beslut som regeringen fattar hittar du på Regeringskansliets webbplats:

Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset (Regeringskansliet)länk till annan webbplats

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten.se hittar du frågor och svar om coronaviruset, information om smittspridning, råd, aktuell statistik med mera.

Covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Region Örebro län

Regionalt är det Region Örebro län som ansvarar för smittskydd och vårdhygien. På Region Örebro läns webbplats hittar du information till allmänheten med anledning av det nya coronaviruset.

Information till allmänheten om covid-19 (Region Örebro län)länk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseravrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Information om UD:s arbete med anledning av covid-19 (Regeringskansliet)länk till annan webbplats

Krisinformation.se

På Krisinformation.se hittar du samlad information om covid-19 från ansvariga myndigheter.

Myndigheterna om covid-19 (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Kontakt