Illustration, bärgningsbil

Bilskrotning

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning ska du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen tar beslut om tillstånd för bilskrotningsföretag. Vi kontrollerar bland annat att:

  • din anläggning uppfyller kommunens miljökrav
  • du har bygglov för anläggningen
  • du har tillstånd för verksamheten.
  • Personbevis i de fall en fysisk person ansöker om auktorisation.
  • Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall en juridisk person ansöker om auktorisation.
  • Bevis om att sökanden inte är i konkurstillstånd. Beviset får du av Bolagsverket.
  • Bevis om att sökanden inte har förvaltare. Beviset får du av överförmyndaren i kommunen.
  • Beslut från kommunen angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om du inte har något beslut kan du bifoga en kopia av den anmälan du skickat in.
  • Kopia av meddelat bygglov, inklusive karta, för verksamheten, eller kopia av arrendekontrakt.
  • Uppgift om hur slutskrotning ska ske. Kopia av avtal med fragmenteringsanläggning ska bifogas.
  • Namn och personnummer, personbevis bifogas, för den eller de personer som ska utfärda skrotningsintyg.

  Ansök om auktorisation som bilskrotare

  Här får du mer information om hur du går tillväga för att ansöka om auktorisation som bilskrotare.

  Ansökningsavgift

  Du behöver betala en ansökningsavgift för att din ansökan ska prövas av Länsstyrelsen.

  • Avgiften är 2300 kronor.
  • Betala in till bankgiro 5051-7697, ange:
   • avsändare (namn och adress)
   • vad inbetalningen avser (2055 auktorisation av bilskrotare)

  Gör din ansökan

  Fyll i formuläret för att ansöka om auktorisation som bilskrotare. Om du bedriver verksamhet i enskild firma fyller du i formuläret för fysisk person. Om du bedriver verksamhet i bolag (aktiebolag, handelsbolag) fyller du formuläret för juridisk person.

  Företag som avser bedriva auktoriserad bilskrotning


  Kontaktperson * (obligatorisk)
  Kontaktperson


  Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppyllda.  * (obligatorisk)
  Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppyllda.  Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
  Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)


  Följande personer ska vara behöriga att underteckna skrotintyg (skrotningsintyg enligt 38 § bilskrotningsförordningen)
  Om det endast är du som driver den enskilda firman som ska vara behörig att underteckna skrotintyg behöver du inte fylla i fälten nedan. Fyll i max tre personer som ska vara behöriga. Om det är fler än tre som ska vara behöriga att underteckna skrotningsintygen, kan du komplettera med fler personer via e-post till oss. Skicka dina kompletteringar till orebro@lansstyrelsen.se.
  Person 1
  Personuppgifter
  Personuppgifter
  Person 2
  Personuppgifter
  Personuppgifter
  Person 3
  Personuppgifter
  Personuppgifter

  Bifogade bilagor
  Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.
  Person som avser bedriva auktoriserad bilskrotning

  Personuppgifter * (obligatorisk)
  Personuppgifter


  Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppyllda.
  Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppyllda.  Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
  Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)

  Följande personer utöver den som driver den enskilda firman ska vara behöriga att underteckna skrotintyg (skrotningsintyg enligt 38 § bilskrotningsförordningen).
  Om det endast är du som driver den enskilda firman som ska vara behörig att underteckna skrotintyg behöver du inte fylla i fälten nedan. Du kan fylla i max tre personer som ska vara behöriga. Om det är fler än tre personer som ska vara behöriga att underteckna skrotningsintygen, kan du komplettera med fler personer via e-post till oss. Skicka dina kompletteringar till orebro@lansstyrelsen.se.
  Person 1
  Personuppgifter
  Personuppgifter
  Person 2
  Personuppgifter
  Personuppgifter
  Person 3
  Personuppgifter
  Personuppgifter

  Bifogade bilagor
  Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

  Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

  Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

  Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

  Säkerhet

  Länsstyrelsen får besluta att den som är auktoriserad bilskrotare ska ställa en säkerhet för åtgärder att ställa iordning platsen för bilskrotningen efter att verksamheten upphört.

  Enligt praxis beräknas säkerheten enligt följande:

  • 100 000 kronor för iordningsställande av platsen
  • 200 000 kronor för översiktlig markundersökning, och
  • 1 000 kronor per bil som bilskrotaren kommer ha i lager och som inte är färdigbehandlad enligt 26 § bilskrotningsförordningen.

  Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

  1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
  2. Länsstyrelsen utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
  3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten.
  4. Vi fattar beslut i ärendet.
  5. Du får beslutet hemskickat.
  6. Om du har fått ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

  Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

  Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

  Kontakt