Illustration, graf över statistik

Frågor om stiftelser hanteras av Länsstyrelsen i Dalarnas län

För frågor om stiftelser vänder du dig till Länsstyrelsen i Dalarnas län som hanterar frågorna för Örebro län.

Stiftelser (Länsstyrelsen i Dalarnas län)

Kontakt