Illustration, sparv

Däggdjur och fåglar

Vilka åtgärder kan man vidta för att förhindra skador, hur fungerar jakten och hur förvaltas arterna?

Bäver

Bävern kan orsaka skador, bland annat på gröda, skog, vatten och egendom. Du kan ansöka om tillstånd för att riva bäverdammar eller bedriva skyddsjakt för att förhindra skadorna.

Bäver

Kronhjort

Kronhjort förekommer i alla länets kommuner och sprider sig allt mer. De starkaste populationerna finns i Hallsbergs och Kumla kommun och strax norr om Hjälmaren. Kronhjortsjakt är tillåten under vissa tider på året och olika regler gäller i olika områden. Skyddsjakt, för att förebygga skada, får bedrivas med tillstånd från Länsstyrelsen utanför ordinarie jakttid.

Kronhjort

Vildsvin

Vildsvin har under senare år blivit ett allt vanligare inslag i naturen. Det ökande antalet har bland annat inneburit skador på marker och i trafiken. Men vildsvinen har också gett oss ökade jakttillfällen och förstklassigt kött.

Vildsvin

Tranor, gäss och sångsvan

Om dina grödor skadas av fåglar bör du snarast sätta ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss bör du skyddsjaga.

Tranor gäss och sångsvan

Kontakt