Nationell plan för miljöprövning av vattenkraft

Alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel ska miljöprövas av Mark- och miljödomstolen. Det innebär att de ska prövas för ett nytt tillstånd, med moderna miljövillkor.

Nu tas en nationell plan fram för hur miljöprövningen ska genomföras. Under våren 2019 har verksamheter som önskat ingå i planen för miljöprövning kunnat anmäla sig. Sista ansökningsdag var den 1 juli 2019.

Vad händer nu?

Nu utreder Länsstyrelsen om verksamheterna som anmälts till den nationella planen uppfyller kriterierna för miljöprövningen. Samtidigt tar Havs- och vattenmyndigheten fram ett förslag på nationell plan som kommer att lämnas till regeringen den 1 oktober 2019. Därefter fattar regeringen beslut om den nationella planen för miljöprövningen.

När regeringen har fattat beslut meddelar vi dig om när du ska lämna in din ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen.

Informationsmöte om den nya lagstiftningen

Den 6 mars 2019 ordnade Länsstyrelsen ett informationsmöte om den nya lagstiftningen, den nationella prövningsplanen, miljöfonden och hur du gör en anmälan till planen. Här finns programmet och de presentationer som visades under dagen.

ProgramPDF

Nya lagstiftningenPDF

Nationell prövningsplanPDF

Vattenkraftens miljöfondPDF

Svensk VattenkraftföreningPDF

Mälarenergi Vattenkraft ABPDF

Kontakt