Tillsyn över hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. Beslut kopplade till lagen fattas av Länsstyrelsen. Sådana beslut kan innebära exempelvis att en hund måste ha koppel eller bära munkorg. Ibland kan beslutet också innebära att djuret omhändertas, vilket då verkställs av Länsstyrelsen.

Lagen om tillsyn över hundar och katter på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Anmäl till polisen om du blivit utsatt för brott

Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott där ett djur är inblandat ska du anmäla detta till polisen. Det kan till exempel gälla om du har blivit skadad av en hund eller om någon använt sin hund som ett vapen. Du kan göra en anmälan till polisen genom att besöka en polisstation eller via telefon 114 14. Vid akuta fall ring 112.

Viktigt att veta för dig som har hund eller katt

Ägaren har ansvar

Du som äger en katt eller hund ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och avsevärd olägenhet.

Bortsprungen hund eller katt

Anmäl bortsprungen eller upphittad hund eller katt till polisen på telefon 114 14 eller via polisens e-tjänst.

Polisanmälan på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Hundar utomhus i rastgård

I Sverige är det vanligt att hålla hundar utomhus i rastgård. En hund som hålls i en rastgård ska ha tillgång till en isolerad koja eller ett inomhusutrymme (box) där hunden kan söka skydd mot kyla, sol eller nederbörd. Kojan bör ha skydd mot vind, till exempel vindfång eller vindsluss. Beroende på hundras, ålder, individuella skillnader eller klimatförhållanden kan olika skydd för hunden behövas.

Alla hundar ska i rastgården ha tillgång till en ren, torr och mjuk liggplats där de kan ligga i naturlig ställning. Hundar tycker om att bädda och bör ha något löst bäddmaterial, exempelvis en filt eller halm. I en rastgård ska det även finnas en upphöjd liggplats, minst 0,5 meter från marken. Små raser och hundar med nedsatt rörlighet kan behöva ha en landgång eller trappa till liggplatsen om de inte har förmågan att hoppa upp själva. Det är viktigt för hundar som vistas länge i rastgårdar att miljön är stimulerande, exempel på miljöberikning kan vara möjlighet att gräva, siktbarriär i och mellan rastgårdar, stolpar att markera på, hållbara leksaker och regelbunden ommöblering i rastgården. Det är viktigt att hundarna får komma ut från rastgården då och då. De ska därför rastas på annan plats minst en gång per dag.

Det finns regler om hur stor en rastgård, hundkoja och box minst behöver vara för att uppfylla lagkraven. Utrymmena får gärna vara större men aldrig mindre än de angivna måtten nedan.

Utrymmen för rastgård, hundkoja eller box

Antal hundar

Hunden/hundarnas mankhöjd (cm)


<25

25-35

36-45

46-55

56-65

>65

En hund

6 m²

10 m² 

15 m² 

16 m²

18 m² 

20 m²

Två hundar

8 m²

14 m² 

18 m² 

20 m²

24 m²

28 m²

För varje ytterligare hund ökas ytan med

4 m²

6 m²

8 m²

10 m² 

12 m²

14 m²

Uppbindning av hund
En hund får bara hållas bunden två timmar per dygn och endast på ett sådant sätt så att det inte utgör en skaderisk för hunden.

Mer information
Mer information hittar du på Jordbruksverkets webbplats:

Så sköter du din hund (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Hundar ska vara märkta och registrerade

Hundar som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering, och registrerade på en ägare i Jordbruksverkets hundregister.

Hundregistret på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Hundar som förföljer vilt utanför organiserad jakt

Hundar som tillåts driva eller förfölja vilt utanför organiserad jakt kan omhändertas. Den som har jakträttigheterna i området (eller dess företrädare) där den lösa hunden befinner sig har rätt att ta hand om hunden under tiden hen försöker hitta ägaren. Om ingen ägare hittas ska jakträttshavaren eller dess företrädare kontakta Länsstyrelsen. Utanför kontorstid kontaktas polisen.

Under perioden 1 mars – 20 augusti är kraven ännu hårdare. Då kan en hund komma att omhändertas om den springer lös i skog och mark, även om den inte driver eller förföljer vilt.

Övergivna eller förvildade katter

Om du misstänker att en katt är övergiven bör du eftersöka ägaren. Om du inte kan få tag i ägaren kan du göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Om det kan antas att katten är övergiven eller förvildad kan jakträttshavaren själv avliva katten. Det behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Det är mycket viktigt att avlivningen utförs på ett korrekt sätt. Tänk också på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare. Om katten ska skjutas inom tätbebyggt område krävs (avlossnings-)tillstånd från polisen.

Mer information

Mer information för dig som har djur kan du hitta här och på Jordbruksverkets webbplats.

Om djur på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig i olika typer av djurärenden

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Tillstånd för giftiga ormar och ödlor

Kommunen

Gödselspridning

Kommunen

Lösspringande djur som inte är vanvårdade

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade tama döda djur

Länsstyrelsen

Upphittade vild döda djur

Polisen

Farliga hundar (akut)

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Akuta djurskyddsproblem (utanför Länsstyrelsens kontorstid)

Polisen

Omhändertagande av djur

Länsstyrelsen

Kontakt