Illustration, katt

Skötsel av djur

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Kontakta oss om du misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Den operativa djurskyddskontrollen på regional och lokal nivå sköts av Länsstyrelsen. Vi utför djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroll av djurhälsopersonal. Syftet med vårt djurskyddsarbete är att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Djur på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Misstänker du att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen.

För dig som har djur

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller runt om i länet. Syftet med kontrollerna är att se till att djurskyddslagstiftningen följs. Vi gör både förebyggande kontroller (på framförallt djur inom lantbruket), men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Information om olika djurslag och hur du ska sköta djuren finns hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Ibland behövs tillstånd

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur. Till exempel för att ha många hundar eller hästar eller om du har en yrkesmässig verksamhet. Detta är tillstånd enligt djurskyddslagen §16.

Husdjur som blivit förgiftade

Råd och hänvisningar vid förgiftningar hos djur

  • Kontakta veterinär/djursjukhus om det är brådskande eller om ditt djur är allmänpåverkat.
  • Har du allmänna frågor om djurläkemedel kan du ringa Läkemedelsupplysningen på telefonnummer 0771 - 46 70 10 Öppet helgfria vardagar kl 8 - 18.

Giftinformationscentralen hanterar inte längre frågor om förgiftade djur
Sedan den 1 juli 2018 går det inte längre att ringa till till giftinformationscentralen med frågor om förgiftade djur. De har dock en sida med tips och information om vart du kan vända dig för mer information.

Förgiftningar husdjur (Giftinformationsscentralen)länk till annan webbplats

 

Hit kan du vända dig i olika typer av djurärenden

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Tillstånd för giftiga ormar och ödlor

Kommunen

Gödselspridning

Kommunen

Lösspringande djur som inte är vanvårdade

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade tama döda djur

Länsstyrelsen

Upphittade vild döda djur

Polisen

Farliga hundar (akut)

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Akuta djurskyddsproblem (utanför Länsstyrelsens kontorstid)

Polisen

Omhändertagande av djur

Länsstyrelsen

Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Här står det hur du anmäler uppställningsplatser för bin. Det finns även information om aktuella bisjukdomar i landet.

Biodling

Rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, som alla är fridlysta. Till stora rovdjur räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn. Läs om hur vi arbetar med förvaltningen, hjälp till med inventering, eller hör av dig för ett skolbesök där vi berättar mer om rovdjuren i länet.

Rovdjur

Kontakt