Foderbristen

Illustration, häst och ko som betar

Värmen och torkan i Örebro län har gjort att det råder akut brist på foder för betande djur. Det kommer även att råda stor brist på vallfoder och halm till djuren under hösten och vintern vilket bland annat kan leda till djurskyddsproblem. Här samlar vi information om foderbristen som är viktig för dig som djurägare och lantbrukare.

Åtgärder för att mildra foderbristen

Utnyttja alla marker, ha en betesstrategi, hör av dig till foderförsäljare redan nu. Det är några av de åtgärder som kan vidtas för att mildra foderbristen.

Åtgärder för att mildra foderbristen

Betesförmedling

Förmedling av kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Betesförmedlinglänk till annan webbplats

Foder- och ströförmedling

Länsstyrelsen hjälper till att förmedla kontakter, mellan markägare som har tillgång till marker som står outnyttjade och djurhållare som har behov av marker att skörda.

Foder- och ströförmedling

Uppmaning att upplåta mark för skörd och bete

Alla markägare uppmanas att upplåta mark för skörd och bete. Det är viktigt att även marker som normalt sett bara putsas kan skördas.

Akut foderbrist för betande djur i länet

Använd halm som foder och använd alternativa strömedel

Vi befarar stor brist på halm och uppmanar alla markägare att inte hacka halmen utan ta tillvara på den. Halmen bör främst användas som foder för att kompensera foderbristen och istället för halm bör alternativa strömedel köpas in, som torv eller spån. Tillgången på torv och spån är relativt god i länet än så länge.

Använd halm som foder och använd alternativa strömedel

Algblomning och bete av giftiga växter

Var observant på att dina djur kan äta giftiga växter i torkan. Djuren kanske släpps på marker där de inte tidigare betat eller äter sådant som de i normala fall skulle ratat på grund av bristen på bete. Även algblomningen är igång på vissa håll i länet vilket kan göra vattnet giftigt för djuren.

Algblomning och bete av giftiga växter

Undantag för att utfodra icke-ekologiskt

Om du har ekologiska djur som drabbats av foderbristen kan du använda icke-ekologiskt foder genom att ansöka om undantag från produktionsreglerna hos Jordbruksverket.

Undantag för att utfodra icke-ekologiskt

Kontakt