Illustration, väg

Bygga vid väg

Om du tänkt bygga något som kan påverka trafiksäkerheten vid en väg behöver du i vissa fall ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Vad behöver jag tillstånd för?

Du behöver tillstånd för såväl tillbyggnader som nya anläggningar om du tänkt bygga inom tolv meter från ett vägområde. Du behöver dock inte ansöka om tillstånd om du tänkt bygga inom ett område med detaljplan eller om byggnaden behöver bygglov.

Vi kan besluta om att öka avståndet till vägen

Om du tänkt bygga inom tolv meter från ett vägområde kan Länsstyrelsen besluta om att avståndet ska ökas. Avståndet ökas då till högst 50 meter från vägen. Kontakta oss om du vill veta vilket avstånd som gäller för den väg du tänkt bygga vid.

Ansök om tillstånd för att bygga vid väg

Din ansökan om tillstånd ska innehålla följande uppgifter:

 • vem som söker tillståndet
 • vilken fastighet åtgärden gäller
 • vilken kommun det sker inom
 • nummer på berörd väg
 • typ av byggnad du ska göra
 • uppgifter om placering från vägens mitt
 • en karta eller situationsplan med ungefärlig placering

Avgiften för en ansökan om tillstånd är 2 300 kronor. Du behöver betala avgiften för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Betala in avgiften till till bankgirokonto 5051-7697. Ange ”47 § väglagen” när du betalar in.


Gör din ansökan så här

 1. Skriv din ansökan enligt listan under "Vad din ansökan ska innehålla".
 2. Betala in ansökningsavgiften på 2 300 kronor till bankgirokonto 5051-7697 och ange ”47 § väglagen”. Du behöver betala in avgiften för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. 
 3. Skicka in din ansökan till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  "Tillståndsansökan - Bygga vid väg"
  Stortorget 22
  701 86 Örebro

Vad är ett vägområde?

Alla vägar består av en vägbana och ett vägområde. Vägområdet varierar men kan sträcka sig mellan 5-10 m från vägbanan. Illustrationer och beskrivningar av Vägområde och vägbana finns hos Trafikverket:

Information om vägområdet (Trafikverket)länk till annan webbplats

Kontakt