Illustration, kraftledningsstolpe kopplat till hus 

Bidrag för lagring av egenproducerad el

Bidraget lämnas till privatpersoner som har en anläggning för egenproduktion av förnybar el.

Bidragets storlek

Du kan få bidrag för 60 procent av kostnaderna för anläggningen. Högsta beloppet du kan få är 50 000 kronor.

Vilka åtgärder kan du få bidrag för?

Du kan ansöka om bidrag för:

 • batteri,
 • kablage,
 • kontrollsystem,
 • smarta energihubbar
 • arbete.

Bidraget lämnas för åtgärder som har påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast 31 december 2019. Länsstyrelsen beslutar när installationen senast ska vara slutförd.

Bilagor

Information om vilka handlingar du måste skicka med, finns i ansökningsblanketten. Det är viktigt att ansökan är komplett för att du snabbt ska kunna få besked.

Gör din ansökan såhär

 1. Fyll i Energimyndigheten blankett:
  Statligt stöd till lagring av egenproducerad elenergi (pdf)länk till annan webbplats
 2. Skicka din ansökan och bilagor till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Plan och Kultur
  Stortorget 22
  701 86 Örebro

Tid för utbetalning av bidrag

En begäran om utbetalning av bidraget ska göras inom sex månader från det att projektet senast ska vara slutfört.

Kontakt