Publiceringsdatum: 18 juni 2018

Senast uppdaterad: tisdag 14 augusti, 14.11

Länsstyrelsen upphäver
tidigare eldningsförbud

eld

Örebro län har efter en torr period fått viss nederbörd och brandrisken har de senaste dagarna varit normala eller lägre. Baserat på SMHI:s prognoser de kommande dagarna gör Länsstyrelsen bedömningen att brandrisken är stabil och att den inte heller förväntas öka drastiskt de närmast följande dagarna.

Länsstyrelsen upphäver Länsstyrelsens beslut den 25 maj 2018 om att förbjuda all eldning utomhus samt meddelad föreskrift 18FS 2018:3.

Om tidigare eldningsförbudet

Länsstyrelsen beslutade den 25 maj 2018, med stöd av 2 kap 7 § förordningen om skydd mot olyckor (2003:789), att föreskriva förbud mot all eldning utomhus. En tillfällig föreskrift, 18FS 2018:3, meddelades även.

Beslutet taget i samråd med räddningstjänstern

Länsstyrelsen gör bedömningen i samråd med räddningstjänsterna att det för närvarande inte föreligger skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud. Det tidigare meddelade beslutet och föreskriften om eldningsförbud ska därför upphävas.

Detta beslut träder i kraft 18 juni 2018, klockan 09.00.

Länsstyrelsen i Örebro läns beslut om upphävande av eldningsförbud i Örebro län (pdf)PDF

Tänk alltid på att...

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Du som grillar är alltid ansvarig om det sker en olycka.

Kontakt