28 sep 2022 klocka 18.00 - 21.00

Klövvilt - Inspirationsträff om samförvaltning

Interiörbild från Landsberga café

Under de senaste decennierna har viltsituationen i Örebro län förändrats. Stora delar av länet har fler klövviltsarter än tidigare som ska dela på de foderresurser som finns. Välkommen på inspirationsträff i Närkes kil 21/9 eller Hallsberg 28/9.

Det finns en önskan i länet att arbeta mer utifrån ett flerartsförvaltningsperspektiv. En samförvaltning av klövvilt som syftar till att få friska och välmående klövviltstammar i balans med den naturliga fodertillgången, samtidigt som skador orsakade av klövvilt hålls nere.

Under kvällen får vi lyssna till Johan Stedt, jaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet samt Anna Åman Sigbjörnsson, sakkunnig inom skog och vilt, LRF Örebro. De berättar hur vi kan väga samman olika klövviltarters behov, fodertillgång och skadesituation till en fungerande samförvaltning. Vilthandläggare från Länsstyrelsen finns också på plats.

Det blir två inspirationsträffar. Välkommen att delta på någon av dessa:

21 september 2022 kl. 18.00 Församlingshemmet, Närkes Kil. Anmälan senast den 16 september

28 september 2022 kl. 18.00 Hotell Stinsen, Hallsberg. Anmälan senast 23 september

Kaffe och smörgås serveras under kvällen.

Anmälan

Anmäl dig senast den 16 september för träffen i Närkes Kil eller 23 september för träffen i Hallsberg. Anmäl dig till Lena Jörgensen via epost lena.jorgensen@lansstyrelsen.se eller telefon 010-224 86 42.

Var:
Hotell Stinsen, Hallsberg
Kostnad:
Gratis. Kaffe och smörgås serveras under kvällen
Sista anmälningsdag:
23 sep 2022

Kontakt