Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Statlig närvaro och service 2022 i Örebro län

Länsstyrelserna fick i regleringsbrevet 2022 i uppdrag att fortsätta redovisa statlig service och närvaro i länen. Kartläggningen visar nationellt en ökning av antalet myndigheter och en minskning av antalet arbetsställen runt om i landet. Totalt sett ökar dock sysselsättningen inom statlig sektor och är fortsatt störst inom storstadslänen. Örebro län hade störst procentuella ökning av sysselsättningen i Sverige mellan åren 2017 och 2020.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Stat och kommun

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=91&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss