Underlag av betydelse för översiktsplanens aktualitet – Länsövergripande planeringsunderlag Örebro län

Minst en gång varje mandatperiod ska Länsstyrelsen redovisa planeringsunderlag över statliga och mellankommunala intressen som har betydelse för översiktsplanens aktualitet. Underlaget ska vara ett stöd inför kommunens bedömning av översiktsplanens aktualitet inom ramen för arbetet med kommunens planeringsstrategi. Förhoppningen med detta länsövergripande underlag för Örebro län är att kommunernas arbete med översiktsplanernas aktualitet ska underlättas genom att information som berör översiktsplaneringen finns samlad och lättillgänglig. Det länsövergripande underlaget är ett dynamiskt dokument och kan ses som en dialog mellan de nationella intressena och kommuninvånarnas möjlighet till bättre livsvillkor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Planfrågor - PBL
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=29&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss