Barns rättigheter och föräldraskap

Handboken Barns rättigheter och föräldraskap är till för dig som är förälder eller en annan viktig vuxen runt barn. Den berättar om barns rättigheter med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den oftast kallas. Informationen beskriver också det stöd som föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn har rätt att få. I informationen finns tips i föräldraskapet och i slutet hittar du telefonnummer och webbadresser dit du kan vända dig för att få stöd och information. Informationen i handboken är baserad på forskning samt rapporter från myndigheter och organisationer som inkluderat samtal med barn och unga i Sverige. Inspiration och viss text är hämtad från liknande skrift framtagen av Stockholms stad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2020_9&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss