Provfiske av kräftor i fyra sjöar i Örebro län 2018

Från att tidigare ha varit en allmänt förekommande och kommersiellt fiskad art är den inhemska flodkräftan nu hotad. Sedan introduktionen av signalkräfta och därmed kräftpest till svenska vatten har bestånden av flodkräfta decimerats till att de idag endast förekommer på några få ställen i länet. Detta medför att flodkräftan är akut hotad och vi har genom EU:s Art- och habitatdirektiv ett nationellt ansvar att säkra dess fortlevnad. Inventeringar gjorda under 2018 syftar till att öka kunskapen kring förekomsten av de olika kräftarterna i Örebro län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Hotade arter
  • Invasiva arter
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2019_28&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss