Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2018

Länsstyrelserna har i uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Denna rapport är Länsstyrelsen i Örebro läns redovisning av detta uppdrag för år 2019. Analysen är även en del i Länsstyrelsens arbete att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Rapporten bygger på den bostadsmarknadsenkät som kommunerna svarar på i januari varje år och som sammanställs av Boverket och länsstyrelserna. Bostadsmarknadsenkäten syftar till att ge en övergripande bild av hur kommunerna i länet tolkar och bedömer det aktuella bostadsmarknadsläget samt omfattning och inriktning på bostadsbyggandet de närmaste åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2019_24_2&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss