Kulturhistorisk damminventering – 204 dammar inom Arbogaåns avrinningsområde

Länsstyrelsen i Örebro har under några år inventerat kulturmiljöer vid dammar. Örebro län har ett stort antal dammar som har använts under en lång tid. Vattenkraften används i dag främst till kraftverk men tidigare var vattnets forsande nödvändigt vid produktion av mjöl vid kvarnarna och att för driva sågverken. Från 1600-talet och fram till slutet av 1800-talet var många hyttor och hammare igång för att producera och bearbeta framförallt järn. Dessa vattenanknutna kulturmiljöer utgör en viktig del i länets historia och i och med detta arbete har mycket ny kunskap tagits fram. Till varje damm finns en enskild rapport med information om just den platsen. Dessa rapporter finns att läsa via Informationskarta Örebro län på sidan Karttjänster och geodata på Länsstyrelsens webb.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Kulturmiljö
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=58&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss