Inventering av stormusslor i Örebro län 2018

Örebro län tillhör de mest vattendragstäta områdena i landet. Sedan 1980-talet har ett flertal inventeringar av stormusslor genomförts i Örebro län. Trots att många vattendrag redan har inventerats saknas fortfarande kunskap om ett stort antal. Under sommaren 2018 genomfördes en översiktlig inventering med avseende på stormusslor i 38 vattendrag i Örebro län. Alla stormusslor är av intresse men fokus har främst legat på att hitta nya förekomster av flodpärlmussla ( Margaretifera margaretifera ) och tjockskalig målarmussla ( Unio crassus ). Båda arterna är rödlistade som starkt hotade (EN) i den svenska rödlistan. Av totalt 38 inventerade vattendrag påträffades musslor i sex.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Hotade arter
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2019_27&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss