Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Växtplankton i fyra sjöar i Örebro län 2018

Rapporten redovisar resultat från provtagningar av växtplankton i de fyra sjöarna Lilla Grängen (Hällefors kommun), Saxen (Hällefors/Filipstads kommun), Storsjön (Askersunds kommun) och Östersjön (Askersunds/Laxå kommun). Provtagningarna utfördes under augusti 2018 och genomfördes i enlighet med Havs- och vatten-myndighetens handledning för miljöövervakning. Undersökningarna utfördes som ett led i Länsstyrelsens arbete med att kartlägga länets ytvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Resultaten har använts som stöd vid bedömningar av ytvattnens kemiska och ekologiska status, men kan också komma att fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2018_32&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss