Tillsynsplan 2018

Alla myndigheter som gör tillsyn enligt miljöbalken ska inför varje nytt år göra en samlad tillsynsplan. Länsstyrelsens Tillsynsplan 2018 grundar sig på en behovsutredning som uppdateras varje år. På Länsstyrelsen i Örebro län är arbetet med tillsyn enligt miljöbalken framförallt fördelat på enheterna Vatten- och naturmiljöenheten, Miljöskyddsenheten samt Art- och viltenheten. För tillsynen under 2018 har det gjorts en samlad tillsynsplan som visar hur vi jobbar med tillsyn enligt miljöbalken. I planen framgår även hur vi jobbar med Sevesotillsynen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2018_13&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss