Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2019–2021

Länsstyrelsens långsiktiga arbete med förorenade områden syftar till att nå det övergripande nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Länsstyrelsens arbete med förorenade områden omfattar förutom tillsyn och tillsynsvägledning huvudmomenten inventering, riskklassning, undersökning och efterbehandling. En viktig del i arbetet är att kunskapen om var förorenade områden finns ständigt ska uppdateras och hållas lätt tillgänglig för alla som kan behöva den. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Naturvårdsverket via ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden. Naturvårdsverket begär varje år att länsstyrelserna senast den 31 oktober ska komma in med ett regionalt program för arbetet med efterbehandling av förorenade områden i respektive län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Fastighetsfrågor
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2018_30&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss