Förvaltningsplan för flodkräfta (Astacus astacus) i Örebro län

Under det senaste århundradet har förekomsten av flodkräfta minskat dramatiskt. Totalt sett bedöms beståndet i Sverige ha minskat med 95 % och i Örebro län återfinns arten idag endast i ett fåtal vatten. Målet med den här förvaltningsplanen och bevarandestrategin är att långsiktigt bevara och utveckla de flodkräftbestånd som finns kvar i Örebro län. Samverkan med berörda fiskerättsägare är av största vikt för en långsiktig och hållbar förvaltning av flodkräftan. Därför beskrivs inte tänkbara åtgärder i detalj i förvaltningsplanen. Arbetet bör i stället bedrivas tillsammans och i dialog med berörda fiskerättsägare, genom till exempel områdesspecifika åtgärdsplaner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Fiske
  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2018_24&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss