Arkivguide för vattenforskare

Sverige är generellt sett gynnat när det gäller tillgång till historiska dokument och kartmaterial, trots att stora förluster gjorts genom århundradena på grund av brand, ointresse, skador mm. Syftet med rapporten är att ge en ”guide” till vad som kan tänkas finnas i olika arkiv. Det finns säkerligen mycket mer att hämta, det är en tids-, kunskaps- och resurskrävande uppgift. Fynden kan ibland vara helt avgörande för datering, förståelse av sammanhang och kulturhistoriska perspektiv. Rapporten är av generellt intresse för vattenforskare över hela landet, men det som presenteras här är geografiskt avgränsat till de län som ingår i Södra Östersjöns och Västerhavets vattenavrinningsområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2018_18&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss