Utökad undersökning av växtplankton i Hjälmaren 2016

Syftet med undersökningen var dels att få en detaljerad beskrivning av utvecklingen hos växtplanktonsamhället i Hjälmarens fyra bassänger, i synnerhet att fånga topparna i algbiomassa samt att få en jämförelse av växtplanktonsamhället i Hjälmarens bassänger som den är 2016 med hur den var vid undersökningarna som genomfördes 1966–1973. Resultaten visade att växtplanktonbiomassan 2016 var mycket stor i Hemfjärden och Mellanfjärden. Den utgjordes till största del av kiselalger i början av sommaren och cyanobakterier under sensommaren. I Storhjälmaren och Östra Hjälmaren var biomassan av växtplankton mindre än i de västra bassängerna, men fortfarande stor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_22&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss