Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Undersökningar av metaller m.fl. ämnen i vatten och sediment från Nittälven och Nordtjärnsälven 2016-2017

Rapporten redovisar resultat från undersökningar av metaller m.fl. ämnen. i vatten och sediment från Nittälven och Nordtjärnsälven (referens). Syftet har varit att ta reda på halternas storlek av metaller m.fl. ämnen från vatten och sediment i Nittälven. Dessutom om halterna från analys-erade ämnen kan ha en negativ påverkan gällande fisk, bottenfauna och kiselalger i Nittälven. Undersökningarna har genomförts från juni 2016 till maj 2017 med månadsvisa vattenprov och sedimentprov från ett tillfälle. Från våra undersökningar är beryllium, i både vatten och sediment, det ämne som kan ha den största negativa påverkan gällande vattenlevande djur. Norra Nittälven har höga halter av volfram i både vatten och sediment, men det är oklart om har en negativa påverkan gällande vattenlevande djur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_26&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss