Kvinnor och män i Örebro län 2017

Länsstyrelsens fickbok om jämställdheten i Örebro län. I boken används statistik för att visa olika förhållanden för män och kvinnor i länet, och målet är att sprida kunskap som kan leda till en mer jämställd medborgarservice. Kön har en grundläggande betydelse för människans möjligheter och villkor, på individ-, organisations-, och samhällsnivå i livets alla skeden. Vårt län präglas fortfarande av stora skillnader i livsförutsättningar mellan kvinnor och män. Det finns systematiska skillnader mellan kvinnor och män, och jämställdhet mellan könen kan därför inte behandlas som en isolerad fråga. Vi hoppas att denna fickbok kan belysa dessa skillnader på ett tydligt sätt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_17&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss