Hammarskogsån, dåtid och nutid

Denna rapport redovisar hur vattnet under lång tid har använts för olika verksamheter i Hammarskogsån samt vilka vattenvårdsåtgärder som gjorts i ån. Lämningarna efter de äldre verksamheterna utgör värdefulla kulturmiljöer samtidigt som dammar, regleringar och rensningar skadat vattenmiljön. Hammarskogsån är högt prioriterad i Länsstyrelsens åtgärdsarbete för att nå riksdagens miljömål om levande sjöar och vattendrag. Åtgärderna har gjorts av dammägare och markägare med statsbidrag och bidrag från Naturskyddsföreningens bra miljövals fond. Rapporten har tagits fram som en del av projektet LIFE RICH WATERS där ett delprojekt inbegriper uppföljning av genomförda vattenvårdsåtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_39&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss