Bostadsmarknadsenkäten Örebro län 2017

Varje år besvarar kommunerna i landet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en övergripande bild av hur kommunerna bedömer situationen på bostadsmarknaden. Syftet är också att följa utvecklingen på bostadsmarknaden över tid och bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling. Boverket utformar enkätens frågor och länsstyrelserna svarar för kontakten med kommunerna och det regionala arbetet med enkätinsamlingen. Denna rapport är en sammanställning av de svar som har lämnats av Örebro läns 12 kommuner. Redovisningen av svaren följer samma struktur som enkäten. Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden i länet kommer att presenteras i en rapport som publiceras i juni i år.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_8&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss