Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Växtplankton i fem sjöar i Örebro län 2016

Länsstyrelsen i Örebro län undersökte år 2016 växtplankton från fem sjöar. Tre sjöar klassificerades till hög status: Halvarsnoren, Södra Asplången och Sundsjön. Två sjöar fick otillfredsställande status: Kullasjön och Tisaren. Expertbedömning av Medins Havs- och vattenkonsulter AB, som utförde analyserna, redovisar avikelser från Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunders utfall för tre av sjöarna. För Södra Asplången och Sundsjön sänktes statusen till god eftersom de låg på gränsen mellan två statusklasser. Medan Tisarens status höjdes till måttlig på grund av att totalbiomassan var lägre och att mängden cyanobakterier är liknande som än vid tidigare års undersökningar. Enligt surhetsklassningen var alla sjöar nära neutrala.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_45&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss