Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016:9 Elfiskeundersökning i 44 vattendrag 2015

Inom detta projekt undersöktes 20 vattendrag som utgör vattenförekomster medan resterande vattendrag definieras som övrigt vatten. Totalt fångades tio olika fiskarter och signalkräfta. Vanligast förekommande art var öring som påträffades vid 20 lokaler. Signalkräfta och elritsa var även vanligt förekommande medan småspigg, bäcknejonöga och bäckröding endast förekom vid en lokal. Vid elfiske i tio av lokalerna fångades ingen fisk. Vid några av lokaler bedöms orsaken vara relaterad till försurning. Undersökningen av fiskfaunan i länet visar att 22 lokaler uppnår nivån god status som är det miljökrav Sverige har att följa i enligt EU-direktiven för miljön.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_9&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss