2016:30 Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län

Vildsvin kan vara effektiva markberedare och gynna vissa arter. De kan också vara en jaktresurs och därigenom ge ekonomiska inkomster. Men vildsvinen ställer även till problem, i jord- och skogsbruk, i privata trädgårdar och inte minst i trafiken. Det generella målet för förvaltningen av vildsvin är att minska vildsvinsstammen och att minska den skada vildsvin orsakar. Den senaste förvaltningsplanen för vildsvin i Örebro län togs fram 2012 (publ. 2012:12). Nuvarande plan ersätter denna och sträcker sig från 2016 och framåt. Syftet med förvaltningsplanen är främst att ge jägare, markägare, lantbrukare och deras organisationer vägledning för förvaltningen av vildsvin i Örebro län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jakt
  • Vilt

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_30&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss