2016:2 Hjälmarens fågelskär 2015

För första gången har nu kolonihäckande sjöfåglar inventerats i hela Hjälmaren med en enhetlig och uppföljningsbar metodik. Inventeringen, som gjordes under försommaren 2015, är ett samarbete mellan Hjälmarens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län samt ornitologer och båtförare från de olika länen. Inventeringen har finansierats med länsstyrelsernas medel för regional miljöövervakning och vi har inventerat enligt samma metodik som används i Vänern, Vättern och Mälaren (den så kallade Kristinehamnsmodellen). Av Hjälmarens totalt 1300 öar och skär var det 80 stycken som visade sig vara aktiva fågelskär säsongen 2015. Bara ett 30-tal av dem var kända sedan tidigare. På fågelskären räknades totalt 4060 fåglar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Friluftsliv
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_2&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss