Anstalter för barn - Barnhemmet som kulturarv

Örebro läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län inom ramen för projektet Kalejdoskop utfört en bebyggelsehistorisk och etnologisk undersökning av 1900-talets institutioner för vård av barn i Örebro län. Barnen är en grupp, bland många andra, som till följd av en underordnad ställning ofta varit relativt osynliga i det historiska berättandet och arkivmaterialet. I det övergripande projektet Kalejdoskop har Länsstyrelserna arbetat för att ge de tysta och ibland bortglömda kulturarven en röst. Bidrag har lämnats till projekt för att vårda och lyfta fram de marginaliserade och dolda kulturmiljöerna och berättelserna. Berättelser som saknats i den tidigare moderna historieskrivningen och som kan hjälpa till att bredda vår syn på kulturarv. Anstalter för barn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_21&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss