Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2015:4 Miljömål för Örebro län 2015-2020

Denna rapport fastställer att 14 av de 16 miljömålen är direkt relevanta för Örebro län. Miljömålet Storslagen fjällmiljö är inte relevant för länet eftersom denna naturtyp saknas här. Hav i balans samt levande kust och skärgård är endast indirekt relevant. Detta då länet inte gränsar till något hav men att vattnet i våra sjöar och vattendrag förr eller senare når havet. Syfte med föreliggande rapport är att fastställa att de 14 miljömålen med respektive preciseringar för ska gälla för Örebro län under perioden 2015-2020. Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för att driva arbetet för 13 av miljömålen. Skogsstyrelsen ansvarar för målet Levande skogar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_4&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss