Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2015:20 Inventering av vedskalbaggsfaunan vid Svartån och Bålby

För att öka kunskapen om naturvärdena vid sjön Teen så utfördes under sommaren 2014 en inventering med inriktning mot björkdominerade hagmarker och översvämningsskogar. Svartålandskapet vid Teen uppvisar en mycket artrik vedskalbaggsfauna knuten till översvämningsskogar, trädklädda betesmarker och kulturlandskap i form av alléer och parkmiljö belägna i anslutning till den gamla sätesgården Bålby. I området har noterats 38 sällsynta vedskalbaggsarter som vid något tillfälle varit rödlistade. I nuläget (2010 års rödlista) är 17 rödlistade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_20&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss