2015:12 Dykinventering av musslor i Örebro län 2014

I Örebro län har det sedan början av åttiotalet genomförts ett stort antal inventeringar av stormusslor, framförallt med fokus på flodpärlmussla. Samtliga inventeringar har utförts genom vadning med vattenkikare, vilket har gjort att vi har dålig kunskap om musslors utbredning i länets större och djupare vattendrag. För att kunna inventera på flera meters djup behöver inventeringen genomföras med hjälp av dykning. Under 2014 gjordes en dykinventering av stormusslor på 22 lokaler i Arbogaåns, Eskilstunaåns, Gullspångsälvens och Nyköpingsåns avrinningsområden inom Örebro län. Syftet var att undersöka förekomsten av musslor på djupa eller på andra sätt svårinventerade lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_12&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss