Vindkraft i Örebro län

Denna vägledning vänder sig i första hand till länets kommuner som stöd för planering och prövning. Den är också skriven för verksamhetsutövare som står inför att ansöka om tillstånd för att bygga vindkraftverk. Verksamhetsutövarna förväntas att så långt som möjligt undvika allvarliga intressekonflikter när etableringsområden utreds och tillståndsansökningar utformas. Syftet med vägledningen är att hjälpa till med att navigera i landskapet så vindkraften byggs ut där det är lämpligt. Vägledningen ska fungera som ett stöd i ett tidigt planeringsskede och bidra till att utbyggnaden av vindkraften genomförs enligt regionala mål för energi och klimat och med hänsyn till andra definierade värden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Växter
 • Djurskydd
 • Energi
 • Klimat
 • Fiske
 • Friluftsliv
 • Jakt
 • Vilt
 • Kulturmiljö
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Rovdjur
 • Samhällsplanering
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_03&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss