Vedskalbaggar i Svenshyttan och i Garphyttans nationalpark

När ett område har skyddats, t.ex. som ett naturreservat, behövs i många fall någon form av skötsel. Vilken typ av skötsel som ska utföras i ett specifikt område regleras i en skötselplan. Vissa naturtyper, t.ex. ängar som sköts med slåtter, kräver ofta omfattande årlig skötsel för att den biologiska mångfalden ska bibehållas eller förstärkas. Andra naturtyper behöver däremot ingen eller väldigt lite skötsel, t.ex. vissa skogsmiljöer där den biologiska mångfalden ofta är beroende av fri utveckling. I det dagliga naturvårdsarbetet ställs vi ofta inför nya utmaningar där vi behöver ställa oss en del frågor och försöka ta reda på svaren innan vi vet vilken skötsel och vilka åtgärder som är nödvändiga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_14&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss