Inventering av vegetation i Tysslingen

Denna rapport handlar om inventeringen av vegetation som genomfördes i Tysslingen år 2014. Inventeringen är en del av LIFE+ projektet Reclaim, som drivs av Länsstyrelsen i Örebro under åren 2012‐2017. Projektet syftar till att förbättra livsbetingelserna för en rad växter och djur knutna till två våtmarker i Örebro län, Tysslingen och Venakärret. Henrik Flink och Emelie Nilsson inventerade vegetationen kring sjön Tysslingens stränder under sommaren 2014 och sammanställde sedan rapporten under hösten samma år. Handledare var Börje Ekstam, lektor vid institutionen för biologi och miljö vid Linnéuniversitet i Kalmar, som även hjälpte till att ta fram inventeringsmetoden. Höjdmätning i ett antal punkter runt Tysslingen utfördes av Linus Pehrson vid Norconsult AB.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_28&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss