2014:16 Elprovfiske 35 vattendrag i Örebro län 2013

På uppdrag av Länsstyrelsen utförde en konsult provfisken i 35 vattendrag på 38 olika platser. Totalt fångades 11 olika arter av kräftor och fisk, varav stensimpa var den vanligaste arten. I 21 av lokalerna fångades öring, men i fyra av dessa fångades inga årsungar av öring. Huvudsyftet med undersökningarna är att inventera fiskfaunan i vattendrag som tidigare inte undersökts. Genomförda provfisken klassas på en fem gradig skala från hög, god, måttlig, otillfredsställande till dålig status. God status eller högre visar på en acceptabel fiskfauna och lägre klassningar visar på negativt påverkade fisksamhällen. Totalt klassades fiskfaunan som hög status vid 3 provfisken, 11 god, 10 måttlig, 2 otillfredsställande och 12 dålig.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_16&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss