Länsstrategi för ANDT-förebyggande arbete i

Riksdagen har antagit en samlad nationell ANDT-strategi där samverkan är prioriterad på alla nivåer; inom EU, nationellt, regionalt och lokalt. Samhällsråd T:s ambition är att aktivt medverka till att skapa möjligheter för ökad samverkan i Örebro län och att genom ett målmedvetet och långsiktigt ANDT- förebyggande arbete bidra till vinster vad gäller hälsa, trygghet och ekonomi. Genom denna strategi för det förebyggande ANDT-arbetet i Örebro län uttrycker vi vår samsyn, när det gäller hur vi vill omsätta den nationella politiken till förutsättningarna i vårt län. Länets kommuner och ideella organisationer har gett värdefulla synpunkter under arbetets gång. Strategin kompletterar övriga regionala utvecklingsprogram och ska tillsammans verka för utveckling och tillväxt i Örebro län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_10&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss