Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-2016

Vår tids stora ödesfråga är vår egen klimatpåverkan och hur vi förmår att minska den. Energi- och klimatprogrammet anger vision, mål, strategi och sex insatsområden för hur vi i Örebro län kan resonera och agera för att hantera utmaningarna inom energi- och klimatområdet. Syftet med energi- och klimatprogrammet är att styra inriktningen på verksamheter vid Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro. Programmet ska vara vägledande för länets kommuner och landsting samt inspirera företag och andra organisationer. Målet är att tillsammans arbeta för att Örebro län når uppsatta energi- och klimatmål och att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_15&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss